Kategorie produktů   

Ochrana osobních údajů

Zásady odchrany osobních údajů      

Kupující (dále jen "Uživatel") souhlasí s tím, aby společnost Brno House s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost Brno House s.r.o. (dále jen „Správce“).    

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací. Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:
- jméno, příjmení
- adresa bydliště / u firem adresa sídla
- email
- telefon
- bankovní spojení
- u firem IČ a DIČ
(dále jen „osobní údaje“)
 
 
 
 


Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10 let. Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek, newslettrů a dalších propagačních materiálů. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.
Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.
 
 
 
 


Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas uživatele vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní. Pomocí tohoto online nástroje nesbíráme vaše osobní data, jako je jméno, adresa, e-mail, ani telefon. Záznam pro cílení remarketingových reklam můžete odstranit po vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči.    

Pro co nejvíce relevantní nabídku, využívají naše webové stránky www.bhshop.cz textové soubory cookies. Slouží k zapamatování preferencí a úkonů Uživatele, které na nich provedl (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak Uživatel nemusí znovu po určitou dobu zadávat. Soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého Uživatele, identifikují pouze zařízení, které používá, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Používání souborů cookies může Uživtel odmítnout volbou v příslušném nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Nicméně pokud tak učiní, nebude moci využívat všech funkcí, které webove stránky www.bhshop.cz nabízí.    

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.    

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:
- právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům
- právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- právo na přenositelnost svých osobních údajů
- právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
- právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 
 
 
 


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména se pak jedná o opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.    

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.    
 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
00
 
 
© BH Shop